Inspiratie-sessie: Reinventing Organizations

Inspiratie-sessie: Reinventing Organizations / Teal-paradigma.

TEAL INSPIRATIESESSIE: Over een mensgerichtere basiscultuur en inspirerend leiderschap in sociaal innovatieve organisaties.

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met ‘sign of the times’ problemen, zoals burn- en bore-outs, stress-gerelateerde mentale issues, gelatenheid, onbetrokkenheid, geen initiatief en creativiteit, stijgend ziekteverzuim en hoog verloop, job-hopping van de ‘young high potentials’, pestgedrag tussen en binnen verschillende ‘niveau’s, enz.
Deze problematieken kost de mens, de organisaties en de maatschappij handenvol geld. De regering had een aantal eerste stap maatregelen voorzien in het zgn. zomerakkoord, waaronder het plaatsen van ‘burn-out’ coaches in bedrijven met meer dan 100 werknemers. Een te lichte stap in de goeie richting, zij het dat deze maatregelen vooral op symptoombestrijding waren gefocust.

Net daar kan jij als leidinggevende, oprichter, CEO, manager, coach, consultant, innovator, intern bezieler – maar ook als medewerker – binnen een organisatie mee verandering in brengen.
En net daar gaat deze inspiratiesessie ook over.
Wees dus welkom als dit jou nauw aan het hart ligt.
Waar gaat dit Teal*-paradigma over?
Dat deel ik, als Tealspirator, graag met jullie op donderdag 30 november 2017 tussen 19u en 21u30 bij een interactieve inspiratiesessie over het mensgerichtere Teal paradigma en over zelfsturing, heelheid en evolutieve zingeving.

Praktisch

30/11/2017
Ghent
Belgium