Evolutie in de kapitale kracht van geluk?

Intro-sessie: Evolutie in de kapitale kracht van geluk? + 2018 network receptie

Locatie: De Malt -Boortmeerbeek

Datum en uur: donderdag 18 januari 2018 van 13.30 uur tot 18u30 uur (einde receptie).

Back to the roots: introductie over Semco-stijl en de opzet van het Semco Style Institute Belgium + 2018 network receptie.

In 2013, na een persoonlijke evolutie en transformatie, met grotere bewustwording als gevolg, leerde Erwin het Semco-verhaal kennen, via de veelbekeken Tegenlicht-documentaire ‘De Kapitale kracht van Geluk’ en verdiepte zich kort daarna in de twee boeken die Semco-eigenaar, Ricardo Semler, over zijn aanpak had geschreven.

Erwin was persoonlijk al langer op zoek naar bedrijven en organisaties waar participatie als basiscultuur gegroeid was en Semco bleek één van de mooiste en ondertussen meest gekende voorbeelden ter wereld te zijn. Toen hij zich dit verhaal eigen gemaakt had besloot hij dit met zoveel mogelijk mensen te gaan delen en startte zijn bijberoep als ‘spreker’ en ‘zaadjesplanter’.

Er zijn ondertussen steeds meer bedrijven en publieke organisaties, overal ter wereld, die de principes van participatie, zelfsturing en verantwoordelijke autonomie hebben geadopteerd. Er zijn sinds die tijd ook veel andere naslagwerken verschenen, zoals ‘Its your ship’, ‘Unboss’, ‘Turn the ship around’, ‘Freedom,Inc.’ en ‘Reinventing Organizations’ die een breder beeld weergeven van de principes die dergelijke organisaties tot succes leiden.

Dat succes volgt net doordat deze organisaties inzetten op de kracht van gelukkige medewerkers. Een steeds stijgend aantal studies toont ook aan dat gelukkige, participerende en zelf-leidende werknemers immers productiever, meer betrokken en gedrevener zijn, wat in gevolg leidt tot hoger ambassadeurschap en een gevoel van mede-eigenaarschap.

Deze principes bieden ook een duurzaam antwoord op de problematieken van onze tijdsgeest (als gevolg van de snel evoluerende technologische evolutie), zoals burn- en bore-outs, andere mentale problemen, pestgedrag, hoog verloop, glansverlies, stijgend ziekteverzuim, gelatenheid, en schaapgedrag. Deze ‘issues’ zijn een steeds globaal groter en duurder wordend probleem in heel wat organisaties die niet inzetten op meer mensgerichtheid en people before profit en blijven vasthouden aan een kunstmatige command & control hiërarchie.

Daarom keert Erwin in deze intro-sessie graag terug naar zijn eigen ‘roots’ als spreker. Hij deelt met de deelnemers het Semco-verhaal, en de principes die geleid hebben tot het grote succes van Semco, die in heel veel sectoren een wereldspeler werd.

Semco Style Institute Belgium: In juli 2016 werd het Semco Style Institute in Amsterdam opgericht. Samen met en onder het goedkeurend oog van Ricardo Semler zelf, hebben een aantal Nederlandse ondernemers zijn inzichten omgezet in een sterk gefundeerd ‘framework’, gebaseerd op de menselijke waarden en daaruitvolgende common-sense acties die de Semco Style vorm hebben gegeven.

Vanaf het voorjaar van 2018 zullen wij, in samenwerking met onze Nederlandse partners en onze eigen opleiders, een Belgische afdeling van het SSI opstarten. Die evolutie en huidige stand van zaken willen we graag met jullie delen op deze intro-avond en uiteraard willen we ook graag peilen naar jullie interesse in de opleidingen die we met het Institute zullen gaan bieden.

Gezien de periode van het jaar willen we daarnaast ook graag het nieuwe boerejaar 2018 met jullie vieren tijdens een network receptie.

Praktisch

18/01/2018
13.30 uur tot 18u30 uur
De Malt – Boortmeerbeek